Kde nás nájdete

Adresa

Home&Industry Services s.r.o. 

Hviezdoslavova 7,
040 34 Košice
IČO:46 866 442
DIČ:2023634426
zapísaná v OR OS Košice I
Vložka číslo : 30893/V 

E-mail: info@hais.sk

Mgr. Roland Čiták

výkonný riaditeľ
mobil +421 904 692 011
citak@hais.skAdresa pre doručovanie písomnosti a adresa kancelárie:

Home & Industry Services, s.r.o.


Hviezdoslavova 7 040 34 Košice

Mgr.Ing. Peter Berezňanin

ekonomický riaditeľ
mobil +421 904 692 012
bereznanin@hais.sk